آگوست 11, 2020

رزومه کاری : سوابق هنری: ·       دوره های آموزشی در وزارت ارشاد زیر نظر مرحوم آقای آلفته که از اولین استاد نگارگری در خراسان و طراحی […]
آگوست 9, 2020

“نگارگری” اصیل‌ترین هنر ایرانی – اسلامی

آگوست 6, 2020

تاریخچه و پیشینۀ هنر نگارگری در ایران

تاریخچه و پیشینۀ هنر نگارگری در ایران طراحی، رنگ‌آمیزی، پرداز و قلم‌گیری انواع طرح‌ها و نقوش سنتی با موضوع‌های مختلف برای ایجاد نگاره‌های مستقل و کاربردی […]
آگوست 6, 2020

نگارگری ایرانی : پنجره ای تجسّمی به سوی زبانی خالی از جنسیّت