درباره من
اکتبر 30, 2019
آشنایی با هنر نگارگری
آگوست 6, 2020
در این مقاله دیدگاه های کلی در خلق آثار نگارگری مورد توجه قرار گرفته و تبین می شود و اهداف مورد بحث در ویژه نامه بیان می گردد.

نگارگری ایران اسلامی

عالم لطیف و زیبای نقاشی های ایرانی ، پر از رمزها و شگفتی هاست لیکن ذیده ای می باید که آنها را بشناسد و بشکافد و آن چه را که مستتر است بیابد.
هنر نگارگری (مینیاتور) از جمله هنرهایی است که جمال شناسی و کمال یابی را نمی توان تنها با حواس ظاهری شناخت بلکه باید چشم باطن بیدار باشد تا درک آن به خوبی امکان پذیرد.
با بررسی و تعمق بیشتر در آثار این هنرمندان می تئان اینگونه استنباط کرد که ایشان خود را مقید به تقلید صرف از طبیعت نما دانسته اند، بلکه در عالم خیال و تصورات ذهنی به عالمی غیر از جهان ماده توهج داشته اند. بنابراین نقاشی ایرانی علاوه بر صورت های ظاهری و مادی که در صفحه منعکس می شود دارای عالمی معنوی و روحانی است که در فضای نقش جایگزین می شود.
شناخت زیبایی های هنر نگارگری بدون شناخت آثار ادبی و شعر ایرانی از یک سو و دیدگاههای عارفانه از سوی دیگر ممکن نیست. چرا که هنرمند نگارگر برای تصویرسازی خود خود بیش از عالم ماده به عالم معنا توجه دارد.
تصویر او از یک اسب نه اسب موجود در عالم ماده که اسب دنیای مُثُلی (عالم ایده) است. به همین دلیل در نگارگری ایرانی، تصاویر غرق در نور هستند. در هیچ نگاره ای سایه وجود ندارد چرا که سایه از نبود نور ایجاد می شود و دنیای ایده و مثل غرق در نور است و عدم در آن جای ندارد
. با دقت در تصاویر یک نکته ظریف دیگر را می توان مشاهده کرد که بازتاب همین نگرش است؛ در نگارگری ایرانی فرق چندانی میان چهره سازی مرد و زن نیز وجود ندارد چرا که جنسیت، نتیچه نقص است و نقص بازتاب عالم ماده و در عالم مثل نقص موجود نیستف پیران را به واسطه مو و محاسن می توان شناخت، چین و چروکی در چهره نیفتاده است. همه چیز در تمامیت خود جلوگر است و به همین دلیل از عمق نمایی واقعی (پرسپکتیو) نیز دوری می شود.
هنرمند نگارگر برای تصویرسازی خود خود بیش از عالم ماده به عالم معنا توجه دارد. تصویر او از یک اسب نه اسب موجود در عالم ماده که اسب دنیای مُثُلی (عالم ایده) است. به همین دلیل در نگارگری ایرانی، تصاویر غرق در نور هستند
شاید برخی گمان کنند که هنرمند ایرانی از عدم توانایی در کشیدن تصاویر با عمق نمایی صحیح به چنین رویکردی ری اورده است. این یک اشتباه محس است. هنرمندا ایرانی اصلا ضرورتی برای چنین تکنیکی نمی بیند. دید انسانی باعث می شود که تصاویر در عمق فرو روند ، همین نوع دید، انسان را از شناخت کلیت یک شی بی نصیب می کند یعنی نه تنها دید خوبی نیست بلکه باعث شناخت غلط نیز می شود و یک نقص بزرگ است. شما در واجهه با یک نگاره همه چیز را به صورت کامل می بینید، درختان از روبر، انسانها سه رخ، بناها نیم رخ ، حوض و قالی از بالا تجسم می شوند تا بیننده درک درستی از شی داشته باشد. همین یکی از امتیازات بزرگ نگارگری ایرانی است. در قرن بیستم ، در جوامع غربی به چنین نتیجه ای رسیدند و انواع سبکها از کوبیسم و ... سر برآورد اما نگارگران ایرانی قریب به 400سال قبل چنین نگرشی را به اوج اعتلای خود در آثارشان بازتاب داده بودند هزار افسوس و دریغ که تهاجم فرهنگی و دلباختگی به هنر غرب و بالاتر شمردن آن این مایه فخر و مباهات را کمرنگ کرد و نورش را خاموش گردانید.
هدف از این ویژه نامه شناساندن اجمالی هنر نگارگری به مخاطب است تا به صورت کاملا اجمالی از سیر تاریخی و تکامل متد نگارگری ایرانی، اوجها و افول های آن آگاه شود. به همین دلیل با توجه به ادوار تاریخی ، مهمترین جنبشهای هر عصر مورد توجه قرار گرفته و برخی از مشهورترین نگارگران، حامیان هنری و کتب تولید شده آن عصر نام برده شده است.
در توضیح چرایی این نکته که به چه دلیل بررسی بر اساس تاریخ به عنوان فصل بندی این ویژه نامه انتخاب شده اینکه معمولا در هر دوره تاریخی، پادشاهان و حكمرانان علاقه وافری به گرد هم آوردن هنرمندان نخبه و بااستعداد سراسر مملكت تحت حكمرانی خویش در مركز حكومت داشته‌اند، تا شاهد خلق عظیم‌ترین آثار هنری بوده، به سبب آن‌ها به سایر ممالك مباهات كنند؛ از این رو هنرمندان در هر شاخه هنری در پایتخت گرد می‌آمدند. كتابخانه‌های سلطنتی به‌عنوان مركز طبع و نشر آثار فرهنگی به‎صورت مكتوب، میزبان نقاشان، خطاطان، صحافان، جلدسازان و... بودند. همان‌طور كه اشارت رفت، شاخه‌های هنری گوناگون در كنار هم قادر به خلق كتب نفیس و گرانبهایی می‌شدند كه كتابخانه سلطنتی را رونق و جلا می‌بخشیدند. معمولا از میان این هنرمندان، شخصی را كه در فن خود از دیگران سرآمدتر بود و مظهر فضل و كمال به شمار می‌آمد، به سرپرستی كتابخانه برمی‌گزیدند و او بود كه بر كار دیگر استادان نظارت داشت و آثار را مورد مداقه قرار داده، كیفیت آن‌ها را می‌آزمود؛ به عنوان مثال، جعفر بایسنقر خطاط، در عهد تیموریان و كمال‌الدین بهزاد هروی، در اوایل عهد صفویان این سمت را عهده‌دار بودند.
از آنجایی كه آثار به عمل آمده در این اماكن، هیچ‌گاه خارج از استانداردها و معیارهای استادالاساتید نبوده‌اند، مشابهتی فراوان با یكدیگر پیدا می‌كرده‌اند و مستقیما تحت تاثیر سبك و روش استاد بزرگ قرار می‌گرفته‌اند و چون این آثار مشابه در برهه‌ای از تاریخ خلق می‌شده و مكان خاصی برای آفرینش آن‌ها وجود داشته است (كه عمدتا پایتخت‌ها بوده‌اند)، نام آن مكان را به عنوان نام سبك و مكتب بر آن‌ها نهاده‌اند؛ مثلا زمانی كه سخن از «مكتب تبریز اول» یا «مكتب تبریز نخست» به میان می‌آید، منظور نقاشی‌هایی است كه برای اولین بار در دوره ایلخانان مغول در تبریز كه پایتخت ایشان بوده است، به تصویر كشیده شده‌اند.
معمولا در هر دوره تاریخی، پادشاهان و حكمرانان علاقه وافری به گرد هم آوردن هنرمندان نخبه و بااستعداد سراسر مملكت تحت حكمرانی خویش در مركز حكومت داشته‌اند، تا شاهد خلق عظیم‌ترین آثار هنری بوده، به سبب آن‌ها به سایر ممالك مباهات كنند

ادوار تاریخی نگارگری ایران

با توجه به آنکه از آثار دوران قبل اسلام اثر مکتوب بجا نمانده (بجز برگهایی از نقاشان پیرو دین مانی که در تورفان چین بدست آمده) بررسی هنر نگارگری ایران تنها در دوران بعد از گرویدن به اسلام ممکن است.
به طور کلی می توان تحول تاریخی هنر نگارگری را به صورت زیر بررسی کرد:
مکتب بغداد: یا مکتب بین المللی عباسی که اولین مکتب نگارگری جهان اسلام است و به سده های اولیه هجری و دوران خلافت عباسیان گفته میشود.
مکتب سلجوقی: که مکتبی است که در دوران حکومت سلجوقیان رایج بوده و قرون 5 و 6هـ. را شامل می شود.
مکتب تبریز اول: که مربوط به دوران حکومت مغولان در ایران است و قرون 7و8هـ. را شامل می شود.
مکتب شیراز اول: که همزمان با مکتب تبریز اول در شیراز صورت می گرفته و مربوط به دوران حکومت آل انجو و آل مظفر طی سده 8 هـ. است نگارگری ایران اسلامی
مکتب جلایری: یا مکتب تبریز-بغداد که مربوط به حکومت آل جلایر بعد از خاندان ایلخانی است و قرن 8 را شامل می شود.
مکتب شیراز دوم: یا مکتب شیراز سده 9هـ. که مربوط به حکومت دورات تیموریان در شیراز است و دوران فرمانروایی اسکندر سلطان، ابراهیم سلطان و ترکمنان می شود.
مکتب هرات: که مکتب رسمی دوران تیموری است و مربوط به سلطنت شاهرخ، پسر تیمور و سلطان حسین بایقرا است و قرن 9 هـ. را شامل می شود.
مکتب تبریز دوم: که مربوط به دوران حکومت صفوی در ایران است و دوران زمامداری شاه اسماعیل اول و شاه تهماسب را شامل می شود.
مکتب مشهد: که مربوط به دوران صفویه و شاه تهماسب است و در مشهد به حمایت ابراهیم میرزا است.
مکتب قزوین: که مربوط به دوران صفویه است و دوران شاه تهماسب را بعد از تغییر پایتخت به قزوین تا به حکومت رسیدن شاه عباس را شامل می شود.
مکتب اصفهان: که مربوط به دوران صفویه بعد از تغییر پایتخت توسط شاه عباس به اصفهان می شود و تا پایان دوران صفوی برقرار است.
لازم به ذکر است که نگارگری ایران از اواخر دوران صفوی با ورود هنرمندان خارجی به دربار صفوی و دلباختگی هنرمندان ایرانی به تقلید از آثار غربی رو به افول نهاد. امید است این مجموعه باعث آشنایی مخاطبان گرامی با این هنر ارزشمند و ظریف شود.

38 دیدگاه ها

 1. acershoff گفت:

  Быстрый и качественный ремонт экрана ноутбука acer цена по выгодным ценам в Москве и области. Лучшие специалисты в городе по ремонту ноутбуков

 2. dyenilm گفت:

  It does not real penis enlargment meet the standards of next generation super materials at all cheapest cialis 20mg The activity level of these genes helps predict whether breast cancer will spread to other parts of the body or come back

 3. dengiSut گفت:

  Срочный Займ с плохой кредитной историей с мгновенным одобрением!

 4. dengizaimSut گفت:

  Здесь предоставляется возможность получить деньги онлайн с мгновенным одобрением!

 5. ritualSut گفت:

  Здесь можете заказать бюро ритуальных услуг по лучшим ценам!

 6. Здесь информация о Северном кладбище https://2gis.ru/rostov/firm/3378228001511429 в Ростове-на-Дону с актуальными данными

 7. Здесь информация о Северном кладбище https://yandex.ru/maps/org/severnoye_gorodskoye_kladbishche/1116887541/ в Ростове-на-Дону с актуальными данными

 8. Городское северное кладбище как доехать на общественном транспорте в Ростове-на-Дону, официальный сайт с актуальными данными

 9. Городское церковь северное кладбище ростов на дону в Ростове-на-Дону, официальный сайт с актуальными данными

 10. Climawalo گفت:

  6dpo Tender breasts, Horrible cramps lasted24 hrs how much does cialis cost Association Between Flaxseed Intake and the Risk of Different Types of Cancers

 11. kishshoff گفت:

  Официальный МЕРЧ рок-группы Король и Шут по ссылке Онлайн магазин Король и Шут, контакты организации и сайт для покупок брендовой одежды

 12. kishshoff گفت:

  Официальный МЕРЧ рок-группы Король и Шут по ссылке Интернет-магазин мерча Король и Шут, контакты организации и сайт для покупок брендовой одежды

 13. logistsbyshoff گفت:

  Смотреть в HD качестве порно видео анал со студентками на сайте бесплатно

 14. logistsbyshoff گفت:

  Смотреть в HD качестве видео анал на сайте бесплатно

 15. logistsbyshoff گفت:

  Смотреть в HD качестве секс анальный на сайте бесплатно

 16. Abiveag گفت:

  Apology Knights are obviously impossible, and ordinary leaders of Holy Knights are far from are there diuretics that dont lower blood pressure qualified to receive Burke, who is the red clothed hierarch cheap cialis online canadian pharmacy

 17. Abiveag گفت:

  Malcolm; University of Washington Medical Center, Seattle Douglas K buy cialis online without a prescription divalproex foligain minoxidil frauen erfahrungen Гў We want our fans behind us at all times, Гў Ryan said

 18. incingupe گفت:

  This finding supports a previous study that recommended future research focus on patients understanding of this test 39 buy cialis generic online cheap

 19. incingupe گفت:

  Although early literature refers to clomiphene as an estrogen antagonist, it is more accurately a SERM dapoxetine priligy uk

 20. reibe گفت:

  90 in 20 | Extended highlights of an entertaining match in north London are now available to view… In between, Everton created the better chances. © Copyright 1997 – 2023 NewsNow Publishing Limited. All rights reserved. 14 November 2022 However, Carrick had better news on striker Rodrigo Muniz, who he expects to return from a knee injury in the next couple of weeks. The on-loan Fulham front man has fallen out of favour under Carrick and has not started since late October, but he will soon be available to strengthen the forward line should he be needed. Start your free 30-day trial Amazon Super Saver Sale | Upto 70% off on ACs, TVs, Refrigerators, Fans & more… Another striker could help Boro nail down a top six place and Archer appears to be their top target.
  https://homeaccessorymall.com/new/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=74029
  No live Europa League match currently Exclusive offer To get more details on a specific Europa League match, click on the link of the match. Exclusive offer No live Europa League match currently There were no matches yesterday for Europa League Football. Here are the matches for the past days. To get more details on a specific Europa League match, click on the link of the match. No live Europa League match currently There were no matches yesterday for Europa League Football. Here are the matches for the past days. Exclusive offer Exclusive offer No live Europa League match currently There were no matches yesterday for Europa League Football. Here are the matches for the past days. To get more details on a specific Europa League match, click on the link of the match.

 21. nimbili گفت:

  Used in combination with clomiphene, hMG and FSH, human chorionic gonadotropin HCG stimulates the follicle to release its egg ovulate tadalafil generic vs cialis C Western blotting images showing protein levels of the epigenetic modifiers in MCF7 and TAMR cells

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.