آگوست 11, 2020

رزومه کاری : سوابق هنری: ·       دوره های آموزشی در وزارت ارشاد زیر نظر مرحوم آقای آلفته که از اولین استاد نگارگری در خراسان و طراحی […]
آگوست 9, 2020

“نگارگری” اصیل‌ترین هنر ایرانی – اسلامی

آگوست 9, 2020

Persian miniature

آگوست 6, 2020

تاریخچه و پیشینۀ هنر نگارگری در ایران

تاریخچه و پیشینۀ هنر نگارگری در ایران طراحی، رنگ‌آمیزی، پرداز و قلم‌گیری انواع طرح‌ها و نقوش سنتی با موضوع‌های مختلف برای ایجاد نگاره‌های مستقل و کاربردی […]
آگوست 6, 2020

نگارگری ایرانی : پنجره ای تجسّمی به سوی زبانی خالی از جنسیّت

آگوست 6, 2020

آشنایی با هنر نگارگری

آگوست 6, 2020

هنر نگارگری و دیدگاههای خلق آن

نوامبر 13, 2019

Flower and Chicken

نوامبر 12, 2019

Persian Miniature

اکتبر 30, 2019

درباره من

اکتبر 26, 2019

نقاشی ایرانی

اکتبر 26, 2019

نگارگری ایرانی

اکتبر 14, 2019

flowers in Art

اکتبر 14, 2019

گل ها در هنر