بیش از 30 سال سابقه هنری

تابلو رنگ روغن، مینیاتور، طراحی چرم


• دوره های آموزشی در وزارت ارشاد زیر نظر مرحوم آقای آلفته که از اولین استاد نگارگری در خراسان و طراحی زیر نظر استاد صدر سادات در سال 1367 تا 1369 هجری شمسی • دوره های طراحی و رنگ و روغن از سال 1367 تا 1370 زیر نظر استاد اسپهبدی • دوره های میراث فرهنگی و دوره های تکمیلی و آستان قدس رضوی زیر نظر اساتید خانم مشتاق، آقای رضا مهدوی و خانم ثمانه دوستی به صورت حرفه ای • دوره های طراحی روی چرم

با نام خالق هنر و زیبایی ها

من فاطمه حقی متولد سال 1347 مشهد هستم. علاقه به هنر را آنهنگام که در وجود خود احساس کردم برای گام نهادن در دنیای آن لحظه ای تعلل به خود راه ندادم. با اخذ مدرک فوق دیپلم در رشته نقاشی فعالیت هنری خود را در این زمینه بطور جدی و کاملا حرفه ای پیگیری نمودم، اما در لذت بردن از دریای بیکران هنر صرفا به همان اکتفا نکرده و با ورود به حوزه مینیاتور و طراحی روی چرم بهره خود را نیز از هنر وسعت بخشیدم. در این راه ...

بیشتر