بیش از 30 سال سابقه هنری

تابلو رنگ روغن، مینیاتور، طراحی چرم


• دوره های آموزشی در وزارت ارشاد زیر نظر مرحوم آقای آلفته که از اولین استاد نگارگری در خراسان و طراحی زیر نظر استاد صدر سادات در سال 1367 تا 1369 هجری شمسی • دوره های طراحی و رنگ و روغن از سال 1367 تا 1370 زیر نظر استاد اسپهبدی • دوره های میراث فرهنگی و دوره های تکمیلی و آستان قدس رضوی زیر نظر اساتید خانم مشتاق، آقای رضا مهدوی و خانم ثمانه دوستی به صورت حرفه ای • دوره های طراحی روی چرم

تماس با ما 66 43 520 915

خراسان رضوی - مشهد - خیابان میرداماد